Maandelijks archief: maart 2014

35 jaar Ziekenzorg Nazareth

Ziekenzorg Nazareth  bestaat dit jaar (2014) 35 jaar.

Op zondag 2 maart werd dit feit dan ook uitgebreid gevierd.

Eerst had er een plechtige eucharistieviering plaats in de parochiekerk, opgeluisterd door het jeugdkoor “De Zonnepitjes”.

Het vervolg van de viering had plaats in het parochiaal centrum met een receptie, waarop we ons mochten verheugen op de aanwezigheid van het voltallige college van burgemeester en schepenen.

Tenslotte werd een feestmaal opgediend voor de talrijk opgekomen kernleden en leden van onze ziekenzorgkern.

Het werd een zeer geslaagde en fijne viering om dit jubileum te gedenken.

Er is een uitgebreide fotoreportage van deze dag beschikbaar.